Studenti mají možnost si v menší skupině prakticky vyzkoušet a zdokonalit své odborné dovednosti a využít možnosti diskuze nad prací svou i ostatních posluchačů. V průběhu semestru jsou organizovány dílny se zaměřením na zpracování digitální fotografie, reklamní fotografii, akt apod.