Předmět bezprostředně navazuje na Diplomový seminář II. Cílem je vést studenta ke zpracovávání řešené problematiky a adekvátní struktuře i obsahu bakalářské práce.