Cílem přednáškové části předmětu je uvést studenty do problematiky odborných činností spojených se zpracováním původního odborného textu na úrovni závěrečné práce.