Cílem předmětu je rozšířit poznatky studenta o využití informačních technologií a informačních systémů v rámci cestovního ruchu. Náplní předmětu je praktické seznámení s konkrétními informačními systémy v oblastech cestovního ruchu (rezervační systémy, GDS). Student se naučí efektivně využívat internet v cestovním ruchu, pracovat s elektronickou online mapou, vyhledávání dopravní spojení, on-line rezervace a objednávky, využívat vyhledávací servery specializované na cestovní ruch. Student se bude umět orientovat v současných trendech vývoje informačních technologií a jejich aplikací v cestovním ruchu.