Cílem předmětu je upevnit a rozvíjet znalosti získané na střední škole. Student se naučí efektivně orientovat a pracovat v operačním systému dostupném na fakultě. Seznámí se s využitím síťových prostředků a služeb, s poštovním klientem pro správu elektronické pošty. Naučí se zpracovávat elektronickou dokumentaci, s důrazem na racionální a efektivní použití textového editoru v praktických úlohách. Studenti se naučí přehledně prezentovat svou práci pomocí softwarových prostředků dostupných na fakultě.