Cílem předmětu je seznámit studenty s organizací a zajištěním ubytovacích služeb v rámci jednotlivých ubytovacích zařízeních, s jejich vybavením, s nabídkou základních i doplňkových služeb, se zvláštnostmi práce s hostem včetně plnění specifických požadavků hosta. Studenti získají znalosti potřebné pro své uplatnění v manažerských pozicích lázeňských a obdobných zařízení, přehled o náplni práce všech pracovníků hotelu, budou znát klasifikaci a kategorizaci ubytovacích zařízení v ČR i v zahraničí. Současně získají přehled o možnostech využití hotelového softwaru a naučí se správně komunikovat s hostem. Důležité je následné využití získaných znalostí a dovedností v praxi, k čemuž přispěje absolvování odborné praxe ve vybraných ubytovacích a lázeňských zařízeních.