V rámci předmětu mají studenti zvládnout problematiku informačního managementu a jeho úlohy v rámci řízení podniků a organizací v současné době. Cílem je předložit soubor dostupných znalostí o tom, jak řídit toky a využívat informace v rozhodovacích a řídících procesů v podniku, firmě či instituci. Důraz je kladen na informační strategii, konkurenční zpravodajství a úlohu informačních center při získávání externích informací. Problematika informačních center v nekomerční sféře je také zmiňována.