Tato stránka je určena pro tvůrce a inovátory předmětů v systému Moodle. Najdete zde veškeré potřebné informace (včetně termínů a postupu recenzování) a šablony.