Kurz seznámí studenty s nejnovějšími poznatky v oboru didaktiky informatiky, bude zaměřen na teoretickou a praktickou přípravu s ohledem na budoucí praktické využití těchto znalostí. V praktické části kurzu budou studenti seznámení s tvorbou výukových a prezentačních materiálů s ohledem na jejich správný formální a didaktický obsah. Na konkrétních nástrojích budou studentům vysvětleny postupy a zákonitosti vývoje a tvorby těchto materiálů.