Posluchač získá základní znalosti z návrhu a instalace datových sítí, prakticky si odzkouší postupy při realizaci a stavbě datových sítí.