Předmět si dává za cíl seznámit studenty s praktickou realizací algoritmů pro zpracování obrazu v standardních multiprocesorových systémech a systémech využívající FPGA. V rámci realizace budou objasněny principy lineární filtrace, detekce, segmentace, korespondence.