Posluchač se seznámí se základy typografie, sazby a zlomu tiskovin. Hlavní důraz bude položen na řešení konkrétních grafických návrhů (plakát, kniha, pozvánka, vizitka) s použitím vlastních prací vytvořených v rámci studia.