Cílem předmětu je umožnit studentům procvičení a prohloubení získaných teoretických znalostí i praktických dovedností ve smluvně zajištěných lázeňských ubytovacích a stravovacích zařízeních, vytvořit podmínky pro jejich profesní rozvoj a následnou uplatnitelnost na trhu práce. Praxe by měla přispět k větší motivaci studentů využít své vědomosti a dovednosti získané v rámci odborných předmětů v reálném zařízení a zároveň k rozvoji jejich schopností aktivně pracovat s informacemi, uvažovat v souvislostech, formulovat vlastní názory, vést diskusi, řešit problémy, podílet se na práci v týmu a připravit se také na zvládnutí manažerských úkolů.