Cílem předmětu je v první řadě prohloubit znalosti studentů v oblasti společenského styku a etikety se zaměřením na nutnost odpovídající komunikace s klientelou. Budoucí manažeři v lázeňství a cestovním ruchu by měli být schopni se v této problematice orientovat, a to jak s ohledem na tuzemské, tak i zahraniční hosty. Smyslem je naučit studenty respektovat pravidla společenského styku při organizování obchodního jednání a orientaci v různých formách společenských podniků. Studenti získají současně základní přehled o významu diplomatického protokolu a dalších aspektech nutných při organizování akcí pro zahraniční klientelu.