Studenti v tomto předmětu navazují na již získané znalosti v ekonomických disciplínách a v předmětu Finanční management I. Posluchači se seznámí s problematikou hodnocení finanční situace firmy, objasnit postavení finanční analýzy v rámci finančního řízení firmy. Studenti se naučí analyzovat výsledky finančního hospodaření podniku pomocí elementárních i moderních metod řízení financí v podniku a vnímat zpětnou vazbu mezi předpokladem a skutečností ve finančním rozhodování. Důraz je kladen na v našich podmínkách nejužívanější metodu a to analýzu poměrovými ukazateli. V rámci předmětu je řešen také názorný příklad, který ukáže, jak s daty pracovat a co je možné z nich vyčíst. Zaměřuje se rovněž na problematiku zpracování komplexní finanční analýzy s využitím běžně dostupného softwaru.