Předmět si dává za cíl seznámit studenty s praktickou realizací algoritmů pro řízení autonomních systémů jak pomocí multiprocesorových systémů ale i systémů využívající FPGA s využitím dostupných HW a SW prostředků v laboratoři. Při aplikaci řídících algoritmů budou využity systémy na bázi neuronových sítí, fuzzy logiky, genetických algoritmů.