Posluchač se seznámí s moderními 3D zobrazovacími metodami a jejich možnostmi využití k uchování kulturního dědictví lidstva.