Cílem předmětu je rozšířit poznatky studenta o využití informačních technologií a informačních systémů v rámci hotelového a lázeňského provozu. Student se seznámí se strukturou informačních systémů používaných v lázeňství a v hotelovém provozu. Naučí se obsluhovat vybrané informační systémy na praktických příkladech, pracovat s rezervací hosta, s ubytovaným hostem, přidělení procedur, pracovat s pokladnou a s odhlášením hosta. Student se bude umět orientovat v současných trendech vývoje informačních technologií a jejich aplikací v hotelovém a lázeňském provozu.