Cílem předmětu je naučit studenty efektivně pracovat a orientovat se v tabulkovém kalkulátoru dostupném na fakultě. Student získá praktické zkušenosti s řešením ekonomických úloh s důrazem na studovaný obor, základní povědomí o relačních databázích, zpracování hromadných dat. Současně se student naučí vytvořit jednoduchou databázovou aplikaci na softwaru implementovaném na fakultě.