Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie marketingu - zejména s podstatou, pojetím a principy marketingu, s vývojem podnikatelských koncepcí, s marketingovým řízením, marketingovými strategiemi, marketingovým prostředím, marketingovými nástroji, marketingovým informačním systémem, cíleným marketingem a specifiky mezinárodního marketingu, přičemž značná pozornost bude věnována aplikaci obecné marketingové teorie v oblasti služeb, poněvadž právě marketing služeb je východiskem pro marketing v lázeňském cestovním ruchu.