Cílem předmětu je osvojení názvosloví při pojmenování makroekonomických jevů a jejich vysvětlení. Student umí vysvětlit jednotlivé makroekonomické veličiny a příčiny, které způsobují jejich vývoj. Je schopen aplikovat teoretické poznatky a zákonitosti z oblasti hospodářské politiky v reálných situacích. Je schopen posoudit vnitřní i vnější makroekonomické vlivy, které působí na naši ekonomiku.