Cílem předmětu je umožnit studentům, aby v rámci praxe mohli navázat na své dosavadní teoretické znalosti a praktické dovednosti získané v průběhu dosavadního studia a zúročit je v souladu s reálnými požadavky vybraného zařízení při tvorbě bakalářské práce. V průběhu praxe sbírá student podklady pro svou práci, konzultuje případné problematické pasáže s konzultantem a získává tak zkušenosti od odborníků v zařízeních, která svým zaměřením odpovídají studovanému oboru.