Předmět navazuje na Diplomový seminář I. Přednášková část věnuje pozornost vybraným aspektům metodologie výzkumu k hlavním tematickým okruhům závěrečných prací, dále zásadám tvorby odborného textu, citačním pravidlům.