Cílem předmětu je seznámit studenty s historií a vývojem pojetí personálních činností, s aktivitami, principy a metodami využívanými v rámci řízení lidských zdrojů. Studenti by si měli rovněž osvojit moderní přístupy a trendy při řízení lidských zdrojů s důrazem na potřebu efektivnějšího vykonávání manažerské práce.