Cílem předmětu je předat studentům základní informace z oblasti managementu - seznámit je s významem, vývojem a obsahem managementu, s náplní funkcí managementu; v neposlední řadě je nezbytné důkladné zaměření se na profil a osobnost manažera, řízení lidských zdrojů, podnikovou kulturu a mezinárodní management služeb, následně pak studentům vyložit další aktuální manažerská témata aplikovaná na problematiku podniků cestovního ruchu, zejména v oblasti lázeňství a turismu.