Studenti v tomto předmětu navazují na již získané znalosti v ekonomických disciplínách z předchozích semestrů. Cílem předmětu je naučit studenty vnímat finanční řízení podniku jako celek, který má významnou, mnohdy zásadní funkci při fungování a existenci podniku v tržní ekonomice. Studenti seznání s pohybem peněz a podnikového kapitálu z krátkodobého i dlouhodobého hlediska, naučí se pracovat s časovou hodnotou peněz, využívat jejích výhod či nevýhod ve prospěch podniku. Zvládnou vymezení výhod či nevýhod jednotlivých zdrojů financování ve prospěch efektivního hospodaření podniku. Na předmět naváže obsah předmětu Finanční management II.