Cílem předmětu je umožnit studentům poznat vztahy mezi dílčími ekonomickými subjekty, pochopit jejich chování a umět zdůvodnit zákonitosti, ze kterých vychází. Cílem je také osvojení a použití mikroekonomického názvosloví při interpretaci teoretických poznatků.