Akademický rok 2017/2018

Předmět se zaměřuje na zvýšení kompetencí studentů v budoucím působení v praxi, ať už na postech středního stupně řízení, v pozici členů pracovních kolektivů nebo individuálně působících specialistů. Zaměřuje se na problematiku sebepoznání, osobnostního růstu, efektivní práce s lidmi. Směřuje teoretickou průpravou k rozvoji tvořivosti, kreativnímu myšlení, zvyšuje sociální kompetence a schopnost efektivní komunikace. Prakticky nacvičuje rozvoj sociálně komunikativních dovedností a vybraných komunikačních technik.