Seminář k bakalářské práci se kromě obecné metodologie psaní takovéto práce zaměřuje do hloubky jak na společné jmenovatele jednotlivých prací, tak na speciální problémy podle odborného zájmu studentů a podle osobnosti vyučujícího. Náplně seminářů jsou nejproměnlivější složkou učebního programu. Odborná literatura: Aktuální literatura bude upřesněna.