Kategorie pro to, co do jiných kategorií nepatří - praxe a semináře k závěrečným pracím.