V této kategorii najdete kurzy pro informační systémy, jejich projektování, databázové systémy a v neposlední řadě znalostní systémy.